Sijoittajat

United Bankers Oyj
LEHDISTÖTIEDOTE 25.11.2014 kello 9:00

Ruotsin valvova viranomainen Finansinspektionen on vahvistanut, että United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy:n ("UBO") sivuliike voi aloittaa luvanvaraisen toimintansa Ruotsissa. United Bankers on käynnistänyt toimenpiteet, joiden tavoitteena on laajentaa Yhtiön varainhoitopalveluiden ja -tuotteiden kuten reaaliomaisuusrahastojen sekä strukturoitujen sijoitustuotteiden jakelua Ruotsiin. DI, KTM Nils Schalin on nimitetty UBO:n Ruotsin sivuliikkeen, UB Asset Management filialin toimitusjohtajaksi.  

United Bankersin kasvustrategian osa-alueisiin kuuluu liiketoiminnan kansainvälinen kasvu. Toiminnan laajentaminen käynnistettiin keväällä 2014, kun UB Capital Oy:n täysin omistama tytäryhtiö UB Företagsrådgivning AB aloitti toimintansa Ruotsissa. UB Capital Oy on United Bankersin investointipankkitoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Varainhoitoliiketoiminnan laajentaminen Ruotsiin on luonteva jatkumo Yhtiön strategiassa.

"United Bankers on pohjoismaisessa mittakaavassa edelläkävijä reaaliomaisuussijoittamisessa, joka on selvästi nousemassa yhdeksi merkittävistä trendeistä kansainvälisessä sijoittamisessa. Meillä on ehdottomasti Pohjoismaiden parhaimpia osaajia tiimissämme. Myös strukturoitujen sijoitustuotteiden myynnin laajentaminen Ruotsiin on suunnitteilla. Ruotsissa näiden tuotteiden markkinoilla on kova kilpailu, mutta valtavasti Suomea laajemmat markkinat tarjoavat varmasti mahdollisuuksia, kunhan osaa erikoistua oikealla tavalla", kiteyttää UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja Jani Lehti.

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.