Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 17.12.2014 kello 9:30

United Bankers Oyj arvioi liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi edellisvuodesta

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon kohoavan selvästi edellisvuodesta. Yhtiö odottaa vuoden 2014 liikevaihdon olevan yli 40 % vuoden 2013 liikevaihtoa korkeampi. Myös Yhtiön liikevoiton ennakoidaan kasvavan merkittävästi suhteessa vuoden 2013 liikevoittoon. Liikevoitto kasvaa selvästi liikevaihdon kasvua enemmän kohentuneen kannattavuuden ansiosta.

Liikevaihdon ja liikevoiton suotuisan kehityksen taustalla on useita tekijöitä. Näitä ovat muun muassa rahastojen hyvä menestys, strukturoitujen sijoitustuotteiden kasvanut myynti sekä lisääntynyt aktiviteetti pääomamarkkinoilla. United Bankersin asiakkaiden ja hallinnoitavien varojen määrä ovat jatkaneet loppuvuoden aikana vahvaa kasvuaan.

Yhtiö julkistaa tilikauden 2014 tilinpäätöstiedotteensa 26.2.2015.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.