Sijoittajat

United Bankers Oyj

Yhtiötiedote 2.3.2015 kello 09:00

United Bankers Oyj mukaan tuulivoimainfrastruktuurin kehitykseen - ostaa osuuden Mikana Power Oy:stä

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") on 28.2.2015 päivätyllä sopimuksella sopinut järjestelystä, jossa se hankkii noin 25 % omistusosuuden listaamattomasta Mikana Power Oy:stä. Mikana Power Oy on sopinut noin 51 % osuuden hankkimisesta listaamattomasta Winda Invest Oy:stä, joka on tuulipuistojen kehittämiseen ja hallintaan keskittynyt yhtiö. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Kaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2015 tulokseen.

Sijoitus tuulivoimainfrastruktuurin kehittämiseen täydentää hyvin Yhtiön liiketoimintaa, jossa reaaliomaisuussijoittamisella on keskeinen rooli.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 85 henkilöä (12/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,4 miljardia euroa (12/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.