Sijoittajat

United Bankers Oyj

Yhtiötiedote 20.10.2015 kello 16.30

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy on hankkinut enemmistön Quorum Lainoittaja Oy:stä

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ("UB Omaisuudenhoito") sekä Quorum Vaihtoehtorahastot Oy ("Quorum", aiemmin Quorum Rahastoyhtiö Oy) ovat tänään allekirjoittaneet lopullisen kauppakirjan yrityskaupasta, jossa UB Omaisuudenhoito hankkii 60 prosenttia Quorum Lainoittaja Oy:n osakekannasta. Yrityskaupan esisopimuksesta tiedotettiin 25.9.2015.

Quorum Lainoittaja Oy toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä Quorum Yritysrahoitusrahasto I Ky:ssä ("Yritysrahoitusrahasto"). Kaupan myötä yhtiön nimi muuttuu UB Yritysrahoitus Oy:ksi ja rahaston nimi UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:ksi. Quorum Lainoittaja Oy:n avainhenkilöt, Mika Nissi ja Patrik Sarajuuri, jäävät yhtiöidensä kautta osakkeenomistajiksi yhteensä 40 prosentin omistusosuudella. Nissi ja Sarajuuri siirtyvät kaupan myötä UB Omaisuudenhoidon palvelukseen.

"Pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen on osa United Bankersin kasvustrategiaa. Yritysrahoitusrahasto on uudenlainen rahasto, jonka toiminta-ajatuksena on edistää ammattimaisten sijoittajien varojen keräämistä ja niiden edelleen lainaamista suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Suomessa tämä niin sanottu 'Direct lending' on vielä uutta liiketoimintaa ja sillä arvioidaan olevan suuri potentiaali nyky-ympäristössä, jossa sääntely ja vakavaraisuusvaatimusten kiristyminen rajoittavat pankkien kykyä lainata rahaa yrityksille", sanoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Yritysrahoitusrahaston vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaiseksi hoitajaksi tulee UB Rahastoyhtiö Oy. Finanssivalvonta on 15.10.2015 muuttanut UB Rahastoyhtiö Oy:n toimilupaa niin, että toimilupa sisältää myös pääomasijoitusstrategioita noudattavien vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta on 19.10.2015 ilmoittanut vastaanottaneensa ilmoituksen UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:n markkinoinnin aloittamisesta. Näin ollen järjestelyn toteutumisen ehtona olleet Finanssivalvonnan hyväksynnät on saatu.

Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2015 tulokseen.

 

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236 


Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

  

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja investointipankkitoiminta. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 89 henkilöä (6/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (6/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.