Sijoittajat

United Bankers Oyj

Lehdistötiedote 4.11.2015 kello 13:00

United Bankers Oyj tuo markkinoille uuden metsärahaston

United Bankers Oyj:n ("UB", "Yhtiö") tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ("UB Omaisuudenhoito") tuo markkinoille uuden, suomalaisiin metsätiloihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston, UB Metsän. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa, ja ensimmäisen kerran rahastoa voi merkitä 15.12.

"Olemme aiemmin tuoneet markkinoille kaksi ammattimaisille sijoittajille suunnattua metsärahastoa: UB Nordic Forest Fund I Ky:n ja UB Nordic Forest Fund II Ky:n, jotka omistavat tällä hetkellä suomalaista metsämaata lähes 30 000 hehtaaria ja yli 70 miljoonan euron edestä. Kaiken kaikkiaan reaaliomaisuusrahastojemme suosio on jatkanut tänä vuonna kovaa kasvuaan ja etenkin metsäsijoittaminen on saavuttanut suurta kiinnostusta. Tämän johdosta halusimme tuoda metsäsijoittamisen kaikkien sijoittajien ulottuville UB Metsän avulla", kertoo UB Omaisuudenhoidon toimitusjohtaja Jani Lehti.

UB Metsän salkunhoitajaksi on nimitetty maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kari Kangas. Hän siirtyy UB:lle Suomen Sijoitusmetsät Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä.  Hänellä on 17 vuoden kokemus kansainvälisistä metsäalan johto- ja asiantuntijatehtävistä. Hän on työskennellyt Suomen lisäksi Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Venäjällä hän vastasi Stora Enson palveluksessa runsaan miljoonan hehtaarin metsäomaisuuden hallinnoinnista. 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän sijoitustoiminnassa hyödynnetään UB:n vahvaa metsäosaamista. "Metsäomaisuutemme hoitoa ohjaavat sijoitetun pääoman tuoton optimointi sekä puuston arvokasvun maksimointi. Tämä edellyttää ennen kaikkea ammattimaisesti toteutettua metsätilojen hankintaprosessia. Lisäksi kullekin metsätilalle valitaan sijoitustuoton kannalta optimaalinen hoitomenetelmä. Etunamme ovat myös asiantuntemus puukaupan kilpailutuksessa sekä hakkuiden toteutuksen valvonnassa", tiivistää UB Metsän salkunhoitaja Kari Kangas UB:n metsäosaamisen avaintekijät.  

Lisätietoja antavat:

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322 

Kari Kangas, salkunhoitaja, erikoissijoitusrahasto UB Metsä
Sähköposti: kari.kangas@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 903 133

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.
 

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja investointipankkitoiminta. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 89 henkilöä (6/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (6/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.