Sijoittajat

United Bankers Oyj
Yhtiötiedote 19.2.2016 kello 16:00

United Bankers Oyj kasvattaa omistustaan UB Nordic Forest Management Oy:ssä

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") ostaa 19.2.2016 allekirjoitettujen kauppakirjojen mukaisesti yhteensä 10 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään UB Nordic Forest Management Oy:stä. Myyjänä on VB-Summerhouse Oy. Kaupan jälkeen United Bankersin omistusosuus UB Nordic Forest Management Oy:stä kohoaa 88,0 %:iin. Kaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Omistusosuuden kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Yhtiön liikevaihtoon tai liikevoittoon vuonna 2016.

UB Nordic Forest Management Oy on United Bankersin metsäsijoittamiseen erikoistunut tytäryhtiö. UB Nordic Forest Management Oy:n ensimmäisen, ammattimaisille sijoittajille suunnatun pääomarahaston UB Nordic Forest Fund I Ky:n tilahankinnat saatiin päätökseen vuoden 2015 aikana ja rahaston kokonaispääoma, yhteensä 50 miljoonaa euroa, tuli sijoitetuksi kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiön toisen metsärahaston UB Nordic Forest Fund II Ky:n varojen keruu käynnistyi keväällä 2015. Rahaston sijoitussitoumuksien tavoitekoko ylittyi vuoden aikana päätyen 46,8 miljoonaan euroon. Yhteensä rahastojen kokonaispääomat vieras pääoma mukaan lukien olivat vuoden lopussa yli 90 miljoonaa euroa. Rahastot olivat vuoden loppuun mennessä hankkineet metsää yhteensä noin 40 000 hehtaaria.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Mikael Beck, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy
Sähköposti: mikael.beck@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 618 859

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.