Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 19.2.2016 kello 16:00

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on päättänyt 19.2.2016 kokouksessaan aloittaa Yhtiön omien osakkeiden hankinnan, joka perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 23.9.2014 antamaan valtuutukseen. Valtuutus koskee enintään 100 000 Yhtiön oman A-osakkeen hankkimista. Määrä vastaa noin 6,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Yhtiö on käyttänyt valtuutuksen kattamasta osakemäärästä 295 kappaletta hallituksen erillisellä päätöksellä 25.9.2014, joten valtuutuksesta on käyttämättä 99 705 osaketta. Omien osakkeiden hankinta voidaan aloittaa heti. Valtuutus on voimassa United Bankers Oyj:n seuraavaan yhtiökokoukseen 23.3.2016 saakka.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmää tai Yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.