Sijoittajat

United Bankers Oyj

Yhtiötiedote 16.3.2016 kello 10:00

Muutos yhtiökokoukselle tehtyyn ehdotukseen United Bankers Oyj:n hallituksen jäsenistä

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta on päivittänyt yhtiökokouskutsussa 2.3.2016 julkaistua ehdotustaan koskien hallituksen kokoonpanoa. Edellisessä nimeämistoimikunnan ehdotuksessa ollut hallituksen jäsen Jussi Aarnio ei ole käytettävissä United Bankers Oyj:n hallituksen seuraavalle toimikaudelle. United Bankers Oyj:n 23.3.2016 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Eeva Solja. Eeva Solja toimii Kiilto Family Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut muun muassa KiiltoClean Oy:n kuluttajatuoteliiketoimintayksikön liiketoimintajohtajana. Eeva Solja on esitelty tarkemmin yhtiön sijoittajasivuilla: www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

United Bankers Oyj:n 2.3.2016 julkaistua yhtiökokouskutsua ja yhtiökokouksessa käsiteltävää kohtaa 12 päivitetään seuraavasti:

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle valitaan uudelleen Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen sekä Rainer Häggblom ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Eeva Solja.

Kaikkien hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty United Bankers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.3.2016 kello 15:00 Helsingissä, Vanhan Ylioppilastalon musiikkisalissa, osoitteessa Mannerheimintie 3. Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla: www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

Muutettu yhtiökokouskutsu, joka on muilta osiltaan saman sisältöinen kuin 2.3.2016 julkaistu kutsu, on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä.                                                                       

Helsingissä 16. maaliskuuta 2016

United Bankers Oyj:n Hallitus

Lisätietoja antavat:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.