Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 15.4.2016 kello 18:50

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") on Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti luovuttanut yhteensä 1475 osaketta Yhtiön johdon kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 15.4.2016. Osakkeet luovutetaan ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ansaintajakson 2015 perusteella. Osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on tiedotettu alun perin 24.6.2015 annetulla yhtiötiedotteella. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 37,23 euroa, joka on United Bankers Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 15.4.2016. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 54914,25 euroa.

Osakepalkkiot on maksettu United Bankersin hallussa olevilla Yhtiön omilla osakkeilla, joten Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 5997 kappaletta 15.4.2016 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja United Bankers Oyj:n palkitsemisjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön internetsivuilla http://unitedbankers.fi/oyj/hallinto/palkitsemisjarjestelma/

 

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.