Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
Yhtiötiedote 3.6.2016 kello 14:30

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy ostaa LCR-korkorahaston Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:ltä

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy ("UB Rahastoyhtiö") ostaa 3.6.2016 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto -nimisen sijoitusrahaston liiketoiminnan Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:ltä. Kaupan myötä sijoitusrahaston nimi muuttuu Sijoitusrahasto UB LCR Koroksi. Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahaston pääoma oli toukokuun lopussa 56,5 miljoonaa euroa. Kaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Liiketoimintakaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin vuoden 2016 liikevaihtoon tai liikevoittoon.

LCR-rahastolla tarkoitetaan rahastoa, jonka varoja voidaan sijoittaa ainoastaan kohteisiin, joiden likviditeetin ja luottoluokituksen tulee olla korkea tai erittäin korkea. Nämä varat voidaan lukea luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen Euroopan Unionin säädöksissä määritellyn maksuvalmiusvaatimuksen mukaisiin likvideihin varoihin. "Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahaston hankkimisen myötä pystymme palvelemaan asiakaskuntaamme kuuluvia pankkeja entistäkin paremmin", kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Kaupan toteutuminen edellyttää Finanssivalvonnan sekä kaupan osapuolten hallitusten hyväksyntää. Rahaston hallinto siirtyy viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on antanut hyväksyntänsä luovutussuunnitelman täytäntöönpanolle. Hallinnon siirto tapahtuu arviolta alkusyksyn aikana.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Henri Korhonen, toimitusjohtaja, UB Rahastoyhtiö Oy
Sähköposti: henri.korhonen@unitedbankers.fi
Puhelin: 09 2538 0339

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.