Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 10.6.2016 kello 17:15

United Bankers Oyj:n uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") suunnatussa osakeannissa 3.6.2016 merkityt 36 596 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 9.6.2016. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla 14.6.2016.

Suunnattu anti liittyy yrityskauppaan, jossa United Bankers osti tytäryhtiönsä UB Capital Oy:n vähemmistöosuuden omistavien osakkaiden osakekannan. Kaupasta on tiedotettu 3.6.2016. Samassa järjestelyssä on sovittu 8 788 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta vähemmistöosuuden omistavalle Johan Sällin määräysvaltayhteisölle. Omat osakkeet on luovutettu Sällin määräysvaltayhteisölle tänään 10.6.2016. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 1 542 480 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on omien osakkeiden luovutuksen jälkeen 1228.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.