Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 27.7.2016 kello 12:00

United Bankers Oyj julkistaa ennakkotietoja ensimmäisen vuosipuoliskon kehityksestä

Osakemarkkinoiden alkuvuoden heikko kehitys sekä markkinoilla vallinnut epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") tuloksentekokykyyn. Yhtiö arvioi vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteessaan, että vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos jää selvästi vuoden 2015 vastaavan jakson erittäin vahvasta tuloksesta. Alustavien lukujen mukaan United Bankersin liikevaihto 2016 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta on 10-11 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa 1-6/2015) ja liikevoitto 0,6-0,8 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa 1-6/2015). Osakekohtainen tulos jää 0,10-0,15 euroa tappiolliseksi (1,81 euroa 1-6/2015).

Alkuvuoden vaatimattoman tuloskehityksen takana oli erityisesti tuottosidonnaisten palkkioiden lasku, joka johtui osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä. Myös transaktiopohjaiset palkkiot laskivat suhteessa vertailukauteen.

United Bankers keskittyi alkuvuoden aikana laajentamaan varainhoidon tuotevalikoimaansa ja kasvattamaan hallinnoitavan varallisuuden määrää erityisesti jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimintansa aloitti kaksi uutta rahastoa: pohjoismaisiin liikekiinteistöihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property sekä Suomen ensimmäinen yritysrahoitukseen keskittyvä pääomarahasto UB Yritysrahoitusrahasto I Ky. Panostukset jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myyntiin näkyivät yhtiön hallinnoitavien varojen määrässä, joka kasvoi noin 11 prosentilla yli 1,8 miljardiin euroon. Positiiviset vaikutukset heijastuvat kuitenkin viipeellä Yhtiön tulokseen.

United Bankersin puolisvuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2016 julkaistaan arviolta 25.8.2016.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.