Sijoittajat

United Bankers Oyj

Lehdistötiedote 30.9.2016 kello 15:30

United Bankersin metsärahastot ovat ostaneet noin 3 000 hehtaaria metsätalousmaata Suomen Metsäkeskukselta

United Bankers Oyj:n ("United Bankers") tytäryhtiön UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat metsärahastot UB Nordic Forest Fund II Ky ja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä ovat tänään allekirjoittaneet Suomen Metsäkeskuksen kanssa sopimuksen metsätilakaupasta, jonka yhteispinta-ala on noin 3 000 hehtaaria. Kaupan kohteena on lukuisia eri metsäkiinteistöjä, jotka sijaitsevat pääosin Etelä- ja Väli-Suomessa.

Isomman osan metsätiloista ostaa Erikoissijoitusrahasto UB Metsä, joka aloitti toimintansa joulukuussa 2015. Instituutioille ja yksityissijoittajille suunnattu UB Metsä on tilahankintojen suhteen tällä hetkellä aktiivisin United Bankersin metsärahastoista. Sen pääoma oli syyskuun lopussa kasvanut yli 40 miljoonaan euroon. "Kaupan laajuuden ja monipuolisuuden vuoksi niin UB Metsälle kuin UB Nordic Forest Fund II Ky:lle oli löydettävissä sellaiset kiinteistöt, jotka tukevat tarkoituksenmukaista tilarakennetta kummassakin rahastossa", sanoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

"Kiinnostus metsäsijoittamista kohtaan kasvaa jatkuvasti, sillä sijoittajat etsivät vakaata tuottoa ja kassavirtaa tarjoavia ratkaisuja nykyisessä matalien korkojen ympäristössä. Reaaliomaisuussijoittaminen, johon metsäsijoittaminenkin kuuluu, on yksi yhtiömme strategisista painopistealueista", kertoo toimitusjohtaja Anderson. Nyt hankitut metsätilat huomioiden United Bankersin metsärahastojen yhteenlaskettu metsäomaisuus on yli 60 000 hehtaaria.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat yli 1,8 miljardia euroa (6/2016). United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 103 henkilöä (6/2016). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.