Sijoittajat

   
United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 3.3.2017 kello 18:35

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") on Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti luovuttanut yhteensä 419 osaketta Yhtiön johdon kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 3.3.2017. Osakkeet luovutetaan ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ansaintajakson 2016 perusteella. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2016 antamaan valtuutukseen. Lisätietoja United Bankersin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön internetsivuilla http://unitedbankers.fi/oyj/hallinto/palkitsemisjarjestelma/

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 35,79 euroa, joka on United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 3.3.2017. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 14 996,01 euroa.

Osakepalkkiot on maksettu United Bankersin hallussa olevilla Yhtiön omilla osakkeilla, joten Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä (1 542 480 A-osaketta) ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 7 518 kappaletta 3.3.2017 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 102 henkilöä (12/2016). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,0 miljardia euroa (12/2016). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.