Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 24.3.2017 kello 15:00

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Yhtiökokouksen 17.3.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on 24.3.2017 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä korkeintaan 15 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,97 % Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista, yhteensä enintään 0,6 miljoonaa euroa. Liikkeeseen lasketuista osakkeista Yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan 8 018 kappaletta omia A-osakkeita, jotka on hankittu aiempien valtuutusten puitteissa. Tämä vastaa noin 0,52 % Yhtiön liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista (1 542 480 A-osaketta).

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 27.3.2017 ja päättyy viimeistään vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeet voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on Yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 102 henkilöä (12/2016). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 2,0 miljardia euroa (12/2016). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.