Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 13.11.2017 kello 10:20

United Bankers Oyj:n suunnattu osakeanti UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaille

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt järjestää suunnatun osakeannin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatussa osakeannissa United Bankersin tytäryhtiön, UB Real Asset Management Oy:n ("UB Real Asset Management"), vähemmistöosakkaille annetaan merkittäväksi United Bankersin uusia osakkeita yhteensä 114 701 kappaletta. Uusien osakkeiden määrä vastaa 6,9 prosenttia Yhtiön osakekannasta annin jälkeen.

Suunnattu osakeanti liittyy yrityskauppaan, jossa United Bankers ostaa tytäryhtiönsä UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden ja kasvattaa omistuksensa sataan prosenttiin. Yhtiön osakkeet annetaan vastikkeena yhteensä 43,76 prosentin omistusosuudesta UB Real Asset Managementissa. Osakkeiden merkintähinta on 36,111 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia First North Finland -markkinapaikalla kauppakirjan allekirjoituspäivää edeltävien kahden kuukauden ajalta. Merkintähinta maksetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina Yhtiölle luovutettavilla UB Real Asset Managementin osakkeilla.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2017 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen. Suunnattu osakeanti toteutetaan osana Yhtiölle strategisesti merkittävää tytäryhtiön omistusjärjestelyä, joten United Bankersin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta tilikaudelta 2017 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Yhteensä 110 768 vastikeosaketta on luovutusrajoituksen kohteena erikseen sovitun mukaisesti.  Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla sen jälkeen, kun Yhtiön yhtiökokous on keväällä 2018 päättänyt mahdollisesta osingonjaosta tilikaudelta 2017. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 1 657 181 kappaletta.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236


Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.