Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 13.11.2017 kello 10:20

United Bankers Oyj:n omistus tytäryhtiö UB Real Asset Management Oy:stä kasvaa 100 prosenttiin  

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") hankkii 13.11.2017 allekirjoitetun kauppasopimuksen mukaisesti reaaliomaisuussijoittamiseen erikoistuneen tytäryhtiönsä UB Real Asset Management Oy:n ("UB Real Asset Management") vähemmistöosakkaiden osakkeet. Kaupan myötä United Bankersin omistusosuus nousee 56,24 prosentista 100 prosenttiin. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus United Bankersin osakekohtaiseen tulokseen pitkällä aikavälillä. Omistusosuudesta maksettava kiinteä kauppahinta on yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, jonka perusteena ovat UB Real Asset Managementin vuoden 2017 marras-joulukuun tulos sekä UB Real Asset Managementin hoitamien rahastojen tuottosidonnaiset nettopalkkiot vuosilta 2018-2020. Mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan vuosittain ja se voidaan maksaa rahana tai osakkeina.

United Bankers hankkii osakkeet UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden omistavilta osakkailta, jotka ovat UB Real Asset Managementin toimitusjohtaja Aki Kostianderin määräysvaltayhtiö Biomerit Oy, Pekka Niemelän määräysvaltayhteisö Ledum Investments Oy sekä UB Real Asset Managementin työntekijät Tomi Suominen ja Tuomas Kallunki. Kauppa toteutetaan osakevaihtona siten, että United Bankers  tarjoaa vähemmistöosakkaille suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä 114 701 kappaletta United Bankersin uusia osakkeita. United Bankers on julkistanut suunnatusta annista tänään 13.11.2017 erillisen yhtiötiedotteen.

"UB Real Asset Managementin liiketoiminta on kasvanut reilun viiden vuoden aikana selvästi. Yhtiömme keskittyy tarjoamaan kansainväliseen reaaliomaisuussijoittamiseen liittyviä sijoitusratkaisuja lähinnä kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. Kurinalainen sijoitusprosessimme on toiminut hyvällä menestyksellä jo yli kymmenen vuotta. Jakelukanaviin panostaminen on jatkossa yhä tärkeämpää. Voimavarojen yhdistäminen emoyhtiön kanssa on tukee reaaliomaisuussijoittamisen tuomista entistä laajemman sijoittajakunnan ulottuville", arvioi UB Real Asset Managementin toimitusjohtaja Aki Kostiander.

"Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastomme ovat United Bankersin ydinosaamista ja olemme iloisia siitä, että saimme reaaliomaisuustiimimme tällä järjestelyllä UB:n omistajiksi. Tämä helpottaa liiketoiminta-alueen kehittämistä jatkossa, kun intressimme ovat täysin yhteneväiset. UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden hankinnan myötä United Bankers omistaa nyt kaikki tytäryhtiönsä kokonaan. Uskon, että konsernin omistusrakenteiden yksinkertaistuminen parantaa toimintaedellytyksiämme ja asemiamme myös toimialan mahdollisissa yritysjärjestelyissä", toteaa United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.