Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 29.11.2017 kello 9:30

United Bankers Oyj ostaa Suomen Pankkiiriliikkeen

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") hankkii eilen, 28.11.2017, allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Suomen Pankkiiriliike Oy:n ("Suomen Pankkiiriliike") koko osakekannan. Myyjinä ovat Suomen Pankkiiriliikkeen hallituksen puheenjohtajan Antti Asunmaan määräysvaltayhteisö Amos Partners Oy sekä muut Suomen Pankkiiriliikkeen avainhenkilöt tai heidän määräysvaltayhteisönsä tämän tiedotteen liitteen mukaisesti. Suomen Pankkiiriliikkeessä omistuksensa myyvät keskeiset avainhenkilöt ovat sitoutuneet jatkamaan kaupan jälkeen yhtiön palveluksessa. Kauppa toteutetaan osakevaihtona ja sen lopullinen toteutuminen on ehdollinen muun muassa Finanssivalvonnan hyväksynnälle sekä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille.

Suomen Pankkiiriliike on vuonna 1997 perustettu sijoituspalvelukonserni, johon kuuluu emoyhtiön lisäksi neljä tytäryhtiötä: SP Kapitaali Oy (omistus 100 %), SP Life Oy (omistus 100 %), SP Meklarit Oy (omistus 100 %) sekä Joutsen Rahoitus Oy (omistus 54,5 %). Lisäksi Suomen Pankkiiriliike omistaa 11 prosenttia rahastoyhtiö Dividend House Oy:stä. Suomen Pankkiiriliikkeellä on yli 4 000 asiakasta. Asiakaskunta koostuu pääosin varakkaista yksityishenkilöistä, yrityksistä ja yhteisöistä. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat yli 600 miljoonaa euroa (10/2017).

Kaupan toteutuessa United Bankers maksaa Suomen Pankkiiriliikkeen osakekannasta kiinteän kauppahinnan, joka on yhteensä 9,0 miljoonaa euroa. Kiinteä kauppahinta maksetaan myyjille suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavilla United Bankersin uusilla osakkeilla. Myyjille merkittäväksi annettavien United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 248 055. Tämä on laskettu jakamalla kiinteä kauppahinta 36,28 eurolla, joka vastaa United Bankersin osakkeen First North Finland -markkinapaikan kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) kauppapäivää edeltävien kahden kuukauden ajalta. Myyjät maksavat merkitsemänsä United Bankersin osakkeet siirtämällä Suomen Pankkiiriliikkeen osakkeet apporttiomaisuutena United Bankersille. Osakeanti nostaisi toteutuessaan United Bankersin osakkeiden kokonaismäärän 1 905 236 kappaleeseen. Määrässä on huomioitu UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaille suunnatussa annissa annettavat osakkeet (114 701 kappaletta).

United Bankers maksaa lisäksi enintään 6 miljoonan euron lisäkauppahinnan, joka perustuu Suomen Pankkiiriliikkeen ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen vuonna 2018 sekä hallinnoitavien varojen määrään 31.12.2018. Tämän lisäksi myyjille maksetaan Suomen Pankkiiriliikkeen 31.12.2017 tilinpäätöksen mukaiset jakokelpoiset varat. Lisäkauppahinta maksetaan niin ikään osakkeina, ja niiden kokonaismäärä määräytyy samalla periaatteella kuin varsinaisen kauppahinnan osalta merkittäväksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä.

Suunnatun annin toteuttamiseksi Yhtiön hallitus hakee osakeantivaltuutusta 8.1.2018 järjestettävältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erillisellä tiedotteella sekä Yhtiön verkkosivuilla unitedbankers.fi. Osakevaihto toteutetaan, kun sille on saatu Finanssivalvonnan hyväksyntä ja kaikki muut edellytykset kaupan toteutumiselle ovat täyttyneet. Kaupan lopullisesta toteutumisesta tiedotetaan erikseen.

Yhdistymisen taustat ja tavoitteet

United Bankersin ja Suomen Pankkiiriliikeen välinen yritysjärjestely on molemmille osapuolille strategisesti erittäin merkittävä, ja kyseessä United Bankersin toimintahistorian taloudellisesti suurin yrityskauppa. Kahden vahvan sijoituspalvelukonsernin yhdistyminen tuo merkittäviä synergiaetuja keskipitkällä aikavälilä. "Olemme tehneet yhteistyötä Suomen Pankkiiriliikkeen kanssa jo vuodesta 2010, joten tunnemme toistemme liiketoiminnan ja vahvuudet hyvin. Digitalisaatiotrendiin, kiristyvään sääntelyyn sekä markkinaympäristön ja kilpailijakentän muutoksiin vastaaminen onnistuvat helpommin, kun laitamme nyt voimavaramme yhteen. Yhdistyminen lisää mahdollisuuksiamme panostaa entistäkin vahvemmin sijoituspalveluiden laatuun, asiakaskokemukseen sekä tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämiseen. Suomen Pankkiiriliikkeen avulla laajennamme myös jakeluamme merkittävästi", kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson yhdistymisen taustoista.

Suomen Pankkiiriliike -konsernilla on myös erittäin mielenkiintoisia liiketoimintoja, jotka täydentävät erinomaisesti United Bankersin osaamisalueita. Yksi näistä on täysin digitaalisen joukkorahoitusalustan tarjoava Joutsen Rahoitus Oy. Se on ensimmäinen suomalainen Finanssivalvonnan virallisesti rekisteröimä lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjä. Vuonna 2015 perustettu Joutsen Rahoitus Oy ohjaa oman joukkorahoitusmallinsa kautta kotimaisten sijoittajien pääomia pienten- ja keskisuurten yritysten käyttöön. Joutsen Rahoituksen kautta sijoittaneet asiakkaat ovat yhtiön lyhyen historian aikana rahoittaneet jo 146 suomalaista yritystä 24,1 miljoonalla eurolla.

"United Bankersin ja Suomen Pankkiiriliikkeen yhdistyminen on myös molempien yhtiöiden asiakkaiden etu. United Bankersilla on erinomaista osaamista muun muassa reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisuissa. Uskon, että saavutamme varainhoidossa merkittäviä skaalaetuja. Tuote- ja palvelutarjontamme on jatkossa aiempaa laajempi ja yhtiöiden asiakaskuntaa palvelee entistä suurempi joukko asiantuntijoita eri puolilla Suomea", arvioi Suomen Pankkiiriliikkeen hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa.

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus United Bankersin vuoden 2018 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Yhtiöillä on päällekkäisiä liiketoimintoja, joiden yhdistämisen odotetaan tuovan synergiaetuja jo vuoden 2018 aikana. Organisaatioiden yhdistämisellä on saavutettavissa tehokkuutta ja kustannussäästöjä muun muassa hallinnossa, tietojärjestelmä- ja verkkopalveluympäristössä sekä markkinoinnissa. Täysimääräisesti nämä toteutunevat vuoden 2019 alusta lähtien.

Tiedotustilaisuus medialle järjestetään keskiviikkona 29.11. klo 12.00 United Bankersin tiloissa Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 3. kerros. Paikalla ovat United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson ja Suomen Pankkiiriliikkeen hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen ir@unitedbankers.fi.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Antti Asunmaa, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Pankkiiriliike Oy
Sähköposti: antti.asunmaa@suomenpankkiiriliike.fi
Puhelin: 050 412 1019, 09 251 0250

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

Suomen Pankkiiriliike Oy on vuonna 1997 perustettu sijoituspalvelukonserni, jonka pääliiketoiminta-alueita ovat sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välittäminen sekä varainhoito ja liikkeellelaskun järjestäminen. Suomen Pankkiiriliike Oy:llä on neljä tytäryhtiötä, SP Kapitaali Oy, SP Life Oy, SP Meklarit Oy sekä Joutsen Rahoitus Oy. Konsernin palveluksessa on valtakunnallisesti yli 70 kokenutta asiantuntijaa. Yritys on suomalainen ja kokonaan henkilöstön omistama. Suomen Pankkiiriliike -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 5,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Suomen Pankkiiriliike on suomalaisen vastuullisen sijoittamisen foorumin FINSIFin jäsenyritys, ja Finanssivalvonta valvoo yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin Suomen Pankkiiriliikkeeseen osoitteessa suomenpankkiiriliike.fi.