Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 20.12.2017 kello 16:15

United Bankers Oyj:n tytäryhtiön UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden hankinta toteutunut

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") on tänään saattanut päätökseen yrityskaupan, jossa se osti UB Real Asset Management Oy:n ("UB Real Asset Management") vähemmistöosuuden. Kaupasta tiedotettiin 13.11.2017. Kauppa on nyt toteutunut lopullisesti, ja United Bankers omistaa näin ollen 100 % UB Real Asset Managementin osakekannasta.

UB Real Asset Managementin vähemmistöosakkaat ovat merkinneet hallituksen päätöksellä 13.11.2017 suunnatussa osakeannissa annetut 114 701 uutta United Bankersin osaketta, joiden merkintähinta maksetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina Yhtiölle luovutettavilla UB Real Asset Managementin osakkeilla. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 20.12.2017.

Uudet osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta tilikaudelta 2017 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Yhteensä 110 768 vastikeosaketta on luovutusrajoituksen kohteena erikseen sovitun mukaisesti.  Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla sen jälkeen, kun Yhtiön yhtiökokous on keväällä 2018 päättänyt mahdollisesta osingonjaosta tilikaudelta 2017. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 1 657 181 kappaletta. United Bankersin hallitus on 12.12.2017 julkistetussa yhtiökokouskutsussa ehdottanut 8.1.2018 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa Suomen Pankkiiriliike Oy:n yrityskauppaan liittyen. Näitä osakkeita ei ole huomioitu edellä mainitussa osakkeiden kokonaismäärässä.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.