Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 20.12.2017 kello 16.30

United Bankers Oyj on myynyt osuutensa Mikana Power Oy:stä

United Bankers Oyj ("United Bankers") on 20.12.2017 allekirjoitetulla sopimuksella sopinut myyvänsä noin 25 % omistusosuutensa listaamattomasta Mikana Power Oy:stä ("Mikana Power"). Kauppahinta on noin 271 000 euroa. Mikana Power omistaa 51 % osuuden listaamattomasta Winda Power Oy:stä, joka on tuulipuistojen kehittämiseen ja hallintaan keskittynyt yhtiö. Ostaja on Mikana Invest Oy, joka kauppojen toteutumisen myötä 20.12.2017 omistaa 100 % Mikana Powerin osakekannasta. Mikana Invest Oy kuuluu Green Horizon Renewables a.s. -konserniin, joka on uusiutuvan energian kehittäjä. Kaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2017 tulokseen.

"Osana reaaliomaisuussijoittamiseen keskittyvää strategiaamme lähdimme Mikana Powerin kautta mukaan tuulivoimainfrastruktuurin kehittämiseen alkuvuonna 2015. Tuulivoiman tuotannon taloudelliset näkymät ovat muuttuneet valtion lopetettua tuulivoiman tuotantotuet, eikä uudesta tukijärjestelmästä ole vielä selvyyttä. Tästä johtuen päätimme yhdessä muiden vähemmistöosakkaiden kanssa luopua sijoituksesta", kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.