Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 22.2.2018 kello 14:35

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö Suomen Pankkiiriliike myy omistuksensa Dividend Housessa Investors Houselle


United Bankers Oyj:n ("United Bankers") tytäryhtiö Suomen Pankkiiriliike Oy ("Suomen Pankkiiriliike") on tänään allekirjoitettujen kauppakirjojen mukaisesti sopinut myyvänsä 11 prosentin omistuksensa osakkuusyhtiössään Dividend House Oy:ssä ("Dividend House"). Dividend Housen hallinnoimien kolmen osakerahaston varallisuus on yhteensä noin 53 miljoonaa euroa. Osakkeiden myynti on osa järjestelyä, jossa Helsingin pörssin päälistalle noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö Investors House Oyj hankkii yhteensä noin 67 prosentin omistusosuuden Dividend Housesta.  Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää.

Suomen Pankkiiriliikkeen osuudesta maksettava kauppahinta perustuu Dividend Housen koko osakekannan valuaatioon, joka on 2,4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka perustuu vuoden 2018 tulokseen. Lisäosuus on 0-0,3 miljoonaa euroa, joten kokonaisvaluaatio on enintään 2,7 miljoonaa euroa. Kauppahinnan kiinteä osa maksetaan käteisenä Finanssivalvonnan hyväksyttyä kaupan ja mahdollinen vuoden 2018 tulokseen perustuva lisäkauppahinta maksetaan vuonna 2019.
Omistuksesta luopumisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin liikevaihtoon tai liikevoittoon vuonna 2018.


Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.