Sijoittajat

United Bankers Oyj
Yhtiötiedote 2.3.2018 kello 16:00

Korjaus: Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj:n 1.3.2018 julkaistussa yhtiökokouskutsussa oli virheellinen päivämäärä kohdassa Ohjeita kokoukseen osallistujille. Tiedotteessa on virheellisesti kerrottu, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2018 kello 16.00 mennessä. Oikea päivämäärä on 19.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan liitteenä.

Helsingissä 2. maaliskuuta 2018

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.