Sijoittajat

   

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 7.3.2018 kello 18:35

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj ("United Bankers", "Yhtiö") on Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti luovuttanut yhteensä 1 084 osaketta Yhtiön johdon kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 7.3.2018. Osakkeet luovutetaan ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ansaintajakson 2017 sekä 2015-2017 perusteella. Luovutus perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antamaan antivaltuutukseen. Lisätietoja United Bankersin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön internetsivuilla http://unitedbankers.fi/oyj/hallinto/palkitsemisjarjestelma/

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 35,00 euroa, joka on United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 6.3.2018. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 37 940 euroa.

Osakepalkkiot on maksettu luovuttamalla United Bankersin hallussa oleviaa Yhtiön omia osakkeita, joten Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä (1 905 236 A-osaketta) ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 9 563 kappaletta 7.3.2018 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.