Sijoittajat

United Bankers Oyj
Yhtiötiedote 26.3.2018 kello 11:15

United Bankers Oyj:n maksuton osakeanti (osakesplit) rekisteröity

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") yhtiökokouksen 22.3.2018 päättämä yhtiön osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla (osakesplit) on tänään merkitty kaupparekisteriin.

Maksuttomassa osakeannissa osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) vanhaa A-sarjan osaketta kohden annetaan neljä (4) uutta A-sarjan osaketta. Annettujen uusien 7 620 944 osakkeen rekisteröinnin myötä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 9 526 180. Yhtiön osakepääoma säilyy ennallaan. Osakeanti toteutetaan 26.3.2018 arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi Yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet tästä päivästä lukien, kuitenkin siten, että ne eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 päätettyyn osinkoon. 

Uusista osakkeista 6 169 920 (ISIN-tunnus FI4000081427, kaupankäyntitunnus UNIAV) otetaan arviolta 27.3.2018 alkaen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Osakesplitin ja uusien osakkeiden listaamisen jälkeen First North Finland -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien Yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä 7 712 400 (1 542 480 ennen osakesplitiä).

UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaille 20.12.2017 suunnatussa osakeannissa annetut A-sarjan osakkeet, joiden lukumäärä osakesplitin jälkeen on 573 505 ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n myyjien 31.1.2018 suunnatussa osakeannissa annetut A-sarjan osakkeet, joiden lukumäärä osakesplitin jälkeen on 1 240 275, haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle viimeistään 30.6.2018 mennessä, järjestelyissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.