Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 12.4.2018 kello 10:45

United Bankers Oyj:n suunnattu osakeanti UB Pankkiiriliike Oy:n entisille osakkeenomistajille

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatussa osakeannissa UB Pankkiiriliike Oy:n ("UB Pankkiiriliike"), aiemmalta nimeltään Suomen Pankkiiriliike Oy, entisille osakkeenomistajille annetaan merkittäväksi United Bankersin uusia A-sarjan osakkeita yhteensä 68 650 kappaletta. Merkitsijät ja merkittävät osakemäärät ovat tämän tiedotteen liitteenä. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,72 prosenttia Yhtiön osakekannasta annin jälkeen.

Suunnattu osakeanti liittyy yrityskauppaan, jossa United Bankers hankki 28.11.2017 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeet annetaan vastikkeena sovitusta lisäkauppahinnasta, joka perustuu UB Pankkiiriliikkeen konsernitilinpäätöksen 31.12.2017 mukaisiin jakokelpoisiin varoihin. Osakkeiden merkintähinta on noin 7,26 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua ja osakesplitin mukaisesti oikaistua keskikurssia First North Finland -markkinapaikalla sopimuksen allekirjoituspäivää edeltävien kahden kuukauden ajalta. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 12.4.2018. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 9 594 830 kappaletta.

Yhteensä 67 475 kappaletta vastikeosaketta on luovutusrajoituksen kohteena erikseen sovitun mukaisesti.  Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle viimeistään 30.6.2018.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). United Bankers sopi marraskuussa 2017 hankkivansa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui lopullisesti tammikuussa 2018. United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.