Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 12.4.2018 kello 14:30

United Bankers Oyj:n suunnattu osakeanti UB Rahoitus Oy:n vähemmistöosakkaille

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt luovuttaa Yhtiön omia osakkeita suunnatussa osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatussa osakeannissa luovutetaan maksua vastaan United Bankersin hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita AJS Consulting Oy:lle (Antti Suorsa) 3 207 kappaletta ja Dream On Networks Oy:lle (Antti Puntanen) 9 623 kappaletta. Osakkeiden määrä vastaa 0,13 prosenttia Yhtiön osakekannasta annin jälkeen.

Suunnattu osakeanti liittyy yrityskauppaan, jossa United Bankersin  tytäryhtiö UB Pankkiiriliike Oy ("UB Pankkiiriliike"), aiemmalta nimeltään Suomen Pankkiriiliike Oy sopi 6.4.2018 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti kasvattavansa omistustaan UB Rahoitus Oy:ssä ("UB Rahoitus"), aiemmalta nimeltään Joutsen Rahoitus Oy. Kaupan toteutumisen jälkeen UB Pankkiiriliikkeen omistusosuus UB Rahoituksessa on noin 66,5 prosenttia.

Osakkeiden merkintähinta on 7,0138 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua ja osakesplitin mukaisesti oikaistua keskikurssia First North Finland -markkinapaikalla kaupan toteutumista edeltävien kahden kuukauden ajalta. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen.

Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä (9 594 830 A-osaketta) ei muutu. Suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 37 290 kappaletta.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). United Bankers sopi marraskuussa 2017 hankkivansa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui lopullisesti tammikuussa 2018. United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.