Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 9.5.2018 kello 9:00


United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan


Yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on 8.5.2018 pidetyssä kokouksessa päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä enintään 35 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,36 % Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 280 000 eurolla. Liikkeeseen lasketuista osakkeista Yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan 37 290 kappaletta omia A-osakkeita, jotka on hankittu aiempien valtuutusten puitteissa. Tämä määrä vastaa noin 0,39 % Yhtiön liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista (9 594 830 A-osaketta).

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 9.5.2018 ja päättyy viimeistään vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeet voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on Yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). United Bankers sopi marraskuussa 2017 hankkivansa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui lopullisesti tammikuussa 2018. United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.