Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 13.7.2018 kello 9:30

United Bankers Oyj ostaa KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan

United Bankers Oyj  on eilen, 12.7.2018, allekirjoitettujen kauppakirjojen mukaisesti sopinut ostavansa KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankkimalla omistukseensa suoraan ja välillisesti KJK Invest Oy:n koko osakekannan. Myyjinä ovat KJK Capitalin lisäksi varainhoitoliiketoiminnan avainhenkilöt Tuomas Loikkanen, Antti Mantila ja Pekka Salo, joiden omistus KJK Investissä hankitaan ostamalla heidän omistamansa holdingyhtiö Guhtur Holdingo Oy.  

Vuonna 2010 perustettu KJK Capital on varainhoitoliiketoiminnassaan keskittynyt erityisesti instituutioasiakkaiden palvelemiseen. Ostettavan varainhoitoliiketoiminnan alla olevat rahastopääomat ja sijoitussitoumukset ovat noin 0,2 miljardia euroa. Pääomista noin kolmannes on pääomarahastoissa. Tavoitteena on, että kaupan myötä varainhoidon asiakkuudet sekä liiketoiminnan alla hallinnoitavat varat siirtyvät United Bankersin tytäryhtiöön UB Omaisuudenhoito Oy:öön. Myös varainhoitoliiketoiminnan keskeiset avainhenkilöt (kaksi henkilöä) ovat sitoutuneet jatkamaan kaupan jälkeen UB Omaisuudenhoidon palveluksessa.

United Bankersin tavoitteena on kasvattaa jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuutta varainhoitoliiketoiminnassaan. "KJK Capitalin varainhoitoliiketoiminnan hankkiminen on meille strategisesti erittäin perusteltu ratkaisu. Kauppa tuo meille lisää rahastopääomia sekä kasvattaa instituutiovarainhoitoliiketoimintaamme. Rahastovalikoima täydentää hyvin UB:n tuotteita eikä asiakkuuksissa ole juuri lainkaan päällekkäisyyksiä. Näkemyksemme mukaan yrityskauppa tuokin välittömästi synergioita", arvioi United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

KJK Capitalin tarkoituksena on yrityskaupan jälkeen jatkaa yhteistyötä United Bankersin kanssa. "Päädyimme varainhoitoliiketoiminnan myyntiin, sillä kiristyneen sääntelyn myötä koemme, että pienten varainhoitotiimien on parempi toimia osana suurempaa kokonaisuutta. KJK Capital keskittyy strategiassaan itäiseen Eurooppaan sijoittavien rahastojen hoitoon. Uskon, että yrityskaupan myötä yhtiöidemme on luontevaa jatkaa yhteistyötä, ja UB toimii KJK Capitalin rahastojen merkittävänä jakelijana", toteaa KJK Capitalin toimitusjohtaja Kustaa Äimä.

Kaupan toteutuessa United Bankers maksaa KJK Investin osakekannasta kiinteän 0,77 miljoonan euron kauppahinnan. Lisäksi maksetaan ostettavien yhtiöiden KJK Investin ja Guhturin 30.4.2018 mukainen tasearvo. Kiinteästä kauppahinnasta KJK Capitalin osuus, 30 %, eli 0,23 miljoonaa euroa maksetaan käteisenä. Avainhenkilöiden osuus kiinteästä kauppahinnasta, 70 %, eli yhteensä 0,54 miljoonaa euroa toteutetaan osakevaihtona luovuttamalla Guhturin osakkaille United Bankersin hallussa olevia omia osakkeita sekä tarvittaessa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavilla United Bankersin uusilla osakkeilla. Merkittäväksi annettavien United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä määräytyy jakamalla kiinteä kauppahinta United Bankersin osakkeen First North Finland -markkinapaikan kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla (VWAP) maksupäivää edeltävien kolmen kuukauden ajalta. Kaupan arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi myyjille maksetaan varainhoitoliiketoiminnan liikevaihtoon perustuva lisäkauppahinta, joka voi olla 0-0,66 miljoonaa euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan niin ikään käteisenä ja osakkeina. Osuudet lisäkauppahinnasta sekä merkittäväksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä määräytyvät samoilla ehdoilla kuin kiinteän kauppahinnan osalta. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää muun muassa United Bankersin hallituksen hyväksyntää sekä asiakkuuksien ja hoidettavan varallisuuden siirtymiseen liittyvien ehtojen täyttymistä.

Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2018 liikevaihtoon tai osakekohtaiseen tulokseen.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). United Bankers sopi marraskuussa 2017 hankkivansa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui lopullisesti tammikuussa 2018. United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.