Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 5.9.2018 kello 9:00

UB Rahastoyhtiö tarjoamaan hallinnointipalveluita koulutusteknologian kasvuyrityksiin sijoittavalle rahastolle

Pääomasijoitusalan yhtiö EduImpact Venture Capital Oy ("EduImpact") on valinnut United Bankers Oyj:n tytäryhtiön UB Rahastoyhtiö Oy:n koulutusteknologian yhtiöihin sijoittavan rahastonsa hallinnolliseksi yhteistyökumppaniksi. Yhtiön uusi EduImpact Fund -rahasto keskittyy innovatiivisten koulutusalan startup -yhtiöiden sekä varhaisen vaiheen kasvuyhtiöiden rahoittamiseen. EduImpactin tavoitteena on tukea koulutusalan yhtiöiden kansainvälistymistä sekä parantaa liiketoimintojen skaalautuvuutta ja sen myötä kasvattaa yhtiöiden liikevaihtoa. EduImpactin läheisenä yhteistyökumppanina toimii koulutusalan yrityskiihdyttämö xEdu.

EduImpactin toinen perustaja ja yhtiön toimitusjohtaja Marko Kyyrönen kertoo, että koulutusteknologian liiketoimintapotentiaaliin ja sijoitusmahdollisuuksiin ollaan Euroopassa vasta heräämässä. Hän uskoo EduImpact Fund -rahaston saavuttavan runsaasti kiinnostusta institutionaalisten sijoittajien parissa. "Merkittävässä roolissa kasvun edistämisessä ovat niin sanotun vaikuttavuussijoittamisen metodit, joiden avulla kasvuyhtiöitä kannustetaan mittaamaan koulutusalan innovaatioidensa positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja siten edistämään näiden tuotteiden tai palveluiden markkinoitavuutta kansainvälisesti. Tämä on varmasti myös sijoittajia kiinnostava lähestymistapa", kertoo Kyyrönen.

United Bankers näkee EduImpactin uudella rahastolla merkittävän roolin suomalaisen osaamisen ja innovaatioiden tukemisessa. "Suomi on sekä koulutuksen että teknologian kärkimaita, ja olemme innostuneita yhteistyöstä, joka tukee alan kasvuyhtiöiden rahoituksen hankintaa. EduImpact Fund -rahasto on jo löytänyt kohteekseen startup- ja kasvuyhtiöitä, jotka tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi oppimistulosten parantamiseen, koulukiusaamisen vähentämiseen, koulujärjestelmien tehokkuuden ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä monenlaiseen osaamisen jalostamiseen. Rahasto tarjoaa ainutlaatuisen tavan sijoittaa suomalaiseen ja pohjoismaiseen koulutusosaamiseen ja se on varmasti mielenkiintoinen sijoituskohde myös monille yhtiömme asiakkaille", sanoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson. 

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.


EduImpact lyhyesti:

EduImpact Fund Ky on Euroopan ensimmäinen venture capital -vaikuttavuusrahasto, joka sijoittaa koulutusteknologia-alan tulevaisuuden kasvuyhtiöihin. Pääpaino sijoituksissa on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa oppimistulokset sekä pedagoginen ja teknologinen osaaminen ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. EduImpact Fund Ky:tä hallinnoi EduImpact Venture Capital Oy, joka on avainhenkilöidensä omistama suomalainen FIVA-rekisteröity vaihtoehtorahastonhoitaja. EduImpactin sijoitustoimintaa avustaa arvostettujen pääomasijoittamisen, vaikuttavuussijoittamisen sekä koulutussektorin ammattilaisten verkosto. EduImpact toteuttaa sijoitustoiminnassaan vaikuttavuussijoittamisen periaatteita tinkimättä markkinaehtoisista tuottotavoitteista. EduImpactin yhteistyökumppanina kohdeyhtiöiden kansainvälisessä skaalaamisessa toimii xEdu, joka on yksi arvostetuimmista koulutusalan startup-yritysten yrityskiihdyttämöistä Euroopassa.