Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 21.09.2018 kello 14.15

United Bankers Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt järjestää maksuttoman osakeannin Yhtiölle itselleen ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa United Bankers laskee liikkeeseen uusia A-sarjan osakkeita yhteensä 70 000 kappaletta. Osakeannin seurauksena Yhtiön A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä nousee 9 664 830 osakkeeseen.

Osakeanti liittyy 13.7.2018 tiedotettuun KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan kauppaan, jossa United Bankers aikoo hankkia suoraan ja välillisesti KJK Invest Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2010 perustettu KJK Capital on varainhoitoliiketoiminnassaan keskittynyt erityisesti instituutioasiakkaiden palvelemiseen. Maksuton osakeanti toteutetaan, jotta Yhtiöllä on hallussaan tarvittava määrä omia osakkeita KJK Invest Oy:n yritysjärjestelyyn ja sen mukaisen kauppahinnan maksuun mikäli kauppa sen ehtojen täyttyessä toteutetaan. Yhtiö voi käyttää osakeannissa annettuja osakkeita myös muiden yrityskauppojen toteuttamiseen. Kaupan arvioidaan toteutuvan lokakuun 2018 aikana.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhdestä tai useammasta maksullisesta ja/tai maksuttomasta Yhtiön A-sarjan osakkeiden osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 500 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta (split-korjattu), mikä valtuutuksen antamishetkellä vastasi 18,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiölle itselleen 21.9.2018 toteutetun maksuttoman osakeannin sekä aikaisemmin vuonna 2018 toteutettujen antien jälkeen jäljelle jäävän valtuutuksen määrä on 1 343 100 osaketta, joka vastaa noin 13,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiö on 21.9.2018 merkinnyt osakeannissa Yhtiölle itselleen annetut yhteensä 70 000 osaketta. Osakeannissa Yhtiölle itselleen annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin sekä listataan Nasdaq First North -markkinapaikalle viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236


Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.