Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 25.9.2018 kello 16:00

United Bankers Oyj:n maksuttomassa osakeannissa annetut A-osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

United Bankers Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 21.9.2018 järjestää maksuttoman osakeannin Yhtiölle itselleen ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Maksuttomassa osakeannissa United Bankersin uusia A-sarjan osakkeita laskettiin liikkeeseen yhteensä 70 000 kappaletta.

Kaikki osakkeet on merkitty ja rekisteröity kaupparekisteriin sekä laskettu liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 25.9.2018. Osakeannin seurauksena Yhtiön A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä nousee 9 664 830 osakkeeseen.  

Uudet osakkeet listataan Nasdaq First North -markkinapaikalle arviolta 28.9.2018.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.