Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 19.10.2018 kello 16:00

United Bankers Oyj on saanut päätökseen KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankinnan

United Bankers Oyj:n ("Yhtiö") 13.7.2018 tiedottama sopimus instituutioasiakkaisiin keskittyvän KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan ostosta on saatu päätökseen tänään. Kauppa toteutettiin hankkimalla suoraan ja välillisesti KJK Invest Oy:n koko osakekanta. KJK Investin kauppa tukee United Bankersin strategista tavoitetta kasvattaa jatkuvaa kassavirtaa tuottavien palveluiden osuutta varainhoitoliiketoiminnassaan. KJK Capitalin varainhoitoliiketoiminnan alla olevat rahastopääomat ja sijoitussitoumukset ovat yhteensä noin 0,2 miljardia euroa.

Yrityskaupan yhteydessä solmitun sopimuksen mukaisesti KJK Invest Oy:n avainhenkilöiden osuus kauppasummasta maksetaan Yhtiön osakkeina. Tähän perustuen United Bankersin hallitus on tänään päättänyt luovuttaa Yhtiön omia osakkeita suunnatussa osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatussa osakeannissa United Bankers luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita KJK Investin holdingyhtiön Guhtur Holdingo Oy:n omistajille yhteensä 68 373 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on noin 7,81 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia First North -markkinapaikalla kaupan toteutumispäivää edeltävien kolmen kuukauden ajalta. KJK Capitalin osuus kauppahinnasta on maksettu sopimuksen mukaisesti käteisenä.

Suunnatussa osakeannissa merkittäväksi annettujen osakkeiden määrä vastaa 0,7 prosenttia Yhtiön osakekannasta annin jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet. Kaikki osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on annin jälkeen 60 693 kappaletta.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.