Sijoittajat

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 18.12.2018 kello 11:00

United Bankersin metsärahastot ja UPM ovat solmineet sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta

United Bankers ja UPM ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta. Metsäkiinteistökaupassa UPM myy yli 21 000 hehtaaria pääosin Kainuun maakunnassa sijaitsevia metsiään United Bankersin tytäryhtiön UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille metsärahastoille Erikoissijoitusrahasto UB Metsälle ja UB Nordic Forest Fund III Ky:lle. Toteutunut metsäkiinteistökauppa on yksi Suomen suurimmista kaupoista viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sen myötä United Bankersin rahastojen metsätilojen kokonaispinta-ala kohoaa yli 110 000 hehtaariin.  

Pitkäaikaisessa kumppanuussopimuksessa United Bankers sitoutuu myymään vuosittain merkittävän määrän puuta omistamistaan metsistä UPM:lle ja UPM hoitamaan United Bankersin metsäomaisuutta.  Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tukea UB:n metsärahastojen kannattavaa kasvua ja parantaa toiminnan ennustettavuutta pitkäaikaisella puunmyyntisopimuksella. "United Bankers on metsätilamarkkinassa nopeiten kasvava rahastotoimija ja tavoittelemme kasvua myös tulevaisuudessa. Syvenevä yhteistyö UPM:n kanssa tuo synergiahyötyjä metsäomaisuutemme hoitoon. Vastuullisena ja kilpailukykyisenä toimijana UPM on luonteva kumppani metsäasioissa ja tehty sopimus on siten myös rahastojemme osuudenomistajien etu", toteaa United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

"Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia palveluja niin metsänhoidossa kuin puukaupassa. Pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen perusteella merkittävä osa United Bankersin metsärahastojen metsäomaisuudesta on UPM:n hoidossa ja hoidamme niitä kestävästi metsien arvon kasvattamiseksi", UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander kertoo.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Sauli Brander, metsäjohtaja, UPM Puunhankinta ja Metsätalous
Sähköposti: sauli.brander@upm.com
Puhelin: 040 567 4155

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.