Sijoittajat

      

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 28.2.2019 kello 9:00


United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj luovuttaa yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä 4 522 osaketta yhtiön johdon kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 28.2.2019. Osakkeet luovutetaan ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ansaintajakson 2018 sekä 2016-2018 perusteella. Luovutus perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antamaan antivaltuutukseen. Lisätietoja United Bankersin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internetsivuilla http://unitedbankers.fi/oyj/hallinto/palkitsemisjarjestelma/.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 7,19 euroa, joka on United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 27.2.2019. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 32 513 euroa.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla United Bankersin hallussa olevia yhtiön omia osakkeita, joten yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä (9 664 830 A-osaketta) ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 69 395 kappaletta kannustinjärjestelmän perusteella 28.2.2019 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja antaa:


Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: +358 400 603 830

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:


United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.