Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 28.02.2019 kello 9:30

United Bankers Oyj: KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankinnan lisäkauppahinta on täsmentynyt ja maksettu myyjille

United Bankers Oyj tiedotti 13.7.2018 sopimuksestaan hankkia instituutioasiakkaisiin keskittyvän KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan koko osakekanta. Kaupan yhteydessä sovittiin mahdollisesta lisäkauppahinnan maksusta kiinteän kauppahinnan lisäksi. Kaupan ehtojen mukaan lisäkauppahinta voi olla enintään 0,66 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinnaksi täsmentyi 0,53 miljoonaa euroa ja se on maksettu kokonaisuudessaan myyjille tänään. Lisäkauppahinnasta 30 % suoritetaan käteisenä ja 70 % osakkeina kaupan ehtojen mukaisesti.

Yrityskaupan yhteydessä solmitun sopimuksen mukaisesti KJK Invest Oy:n avainhenkilöiden osuus kauppasummasta maksetaan yhtiön osakkeina. Tähän perustuen United Bankersin hallitus on tänään päättänyt luovuttaa yhtiön omia osakkeita suunnatussa osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatussa osakeannissa United Bankers luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita KJK Investin holdingyhtiön Guhtur Holdingo Oy:n omistajille (avainhenkilöt) yhteensä 51 607 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on noin 7,17 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia First North -markkinapaikalla kaupan toteutumispäivää edeltävien kolmen kuukauden ajalta. KJK Capitalin osuus kauppahinnasta on maksettu sopimuksen mukaisesti käteisenä.

Lisäkauppahinta maksetaan antamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu ja on siten 9 664 830. Suunnatussa osakeannissa luovutettujen osakkeiden määrä vastaa 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Annetut osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on annin jälkeen 17 788 kappaletta.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.