Sijoittajat

United Bankers Oyj
LEHDISTÖTIEDOTE 13.5.2019 kello 17:00

United Bankers Oyj kasvattaa omistustaan UB Rahoitus Oy:ssä

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Pankkiiriliike Oy on sopinut 13.5.2019 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti hankkivansa UB Rahoitus Oy:n vähemmistöosakkaalta Dream On Networks Oy:ltä yhteensä noin 13,2 prosentin lisäosuuden UB Rahoituksen osakekannasta. Lisäksi maksetaan mahdolliset lisäkauppahinnat, joista ensimmäinen maksetaan 30.6.2020 mennessä ja toinen lisäkauppahinta 30.6.2021 mennessä. Lisäkauppahintojen määrät tulevat perustumaan UB Rahoituksen liiketoiminnan kannattavuuteen seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäkauppahinnat maksetaan rahana.

Kaupan toteutumisen jälkeen UB Pankkiiriliike omistaa noin 79,7 prosenttia UB Rahoituksen kaikista osakkeista (aiempi omistus 66,5 prosenttia).

UB Rahoitus on lainamuotoisen joukkorahoituksen välittäjä, joka välittää yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille.

Omistusosuuden kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Antti Suorsa, toimitusjohtaja, UB Rahoitus Oy
Sähköposti: antti.suorsa@unitedbankers.fi
Puhelin: 050 525 2112

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.