Sijoittajat


United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 26.9.2019 kello 09:30

United Bankers Oyj:n henkilöstö- ja asiamiesannit 2019 – annit merkittiin 3,1-kertaisesti

United Bankers Oyj:n hallitus päätti 21.8. ja 3.9.2019 suunnattujen osakeantien järjestämisestä konsernin henkilöstölle (henkilöstöanti), johdolle ja yhtiön hallituksen jäsenille sekä konsernin sidonnaisasiamiehille (sidonnaisasiamiesanti). Henkilöstöannissa ja sidonnaisasiamiesannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta A-osaketta. Merkintäaika molemmille anneille päättyi 25.9.2019 klo 16.00. Annit merkittiin kokonaisuudessaan 3,1-kertaisesti. Yhtiön hallitus on päättänyt 26.9.2019 osakkeiden allokaatiosta henkilöstö- ja asiamiesanneissa ja merkintöjen hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus hyväksyi henkilöstöannissa yhteensä 295 220 uuden A-osakkeen merkinnät, joiden merkintähinta oli yhteensä 2 019 304,80 euroa. Lisäksi yhtiön hallitus hyväksyi sidonnaisasiamiesannissa yhteensä 104 780 uuden A-osakkeen merkinnät, joiden merkintähinta oli yhteensä 796 328,00 euroa. Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta oli 6,84 euroa osakkeelta ja sidonnaisasiamiesannissa osakkeen merkintähinta oli 7,60 euroa.

Henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesannissa merkityt osakkeet edustavat 3,8 prosenttia yhtiön osakekannasta osakeannin jälkeen. Henkilöstöantiin osallistui noin 58 prosenttia merkintään oikeutetuista. Sidonnaisasiamiesantiin osallistui noin 67 prosenttia merkintään oikeutetuista.

”Olemme iloisia, että toimintahistoriamme toinen suunnattu anti henkilöstölle herätti näin paljon kiinnostusta. Tällä kertaa anti suunnattiin henkilöstön lisäksi myös sidonnaisasiamiehille. Yhteensä 112 UB:laista, asiamiestä ja hallituksen jäsentä osallistui järjestettyihin anteihin. Yhteenlaskettu 2,8 miljoonan euron kokonaissijoitus osoittaa vahvaa sitoutumista yhtiöömme ja sen tulevaisuuden rakentamiseen”, sanoo United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesannin uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 42 ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta viikolla 43. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 10 441 909 kappaletta. Yhteenlaskettu merkintähinta 2 815 632,80 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille henkilöille arviolta 26.9.2019. Yhtiö tiedottaa henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantien lopullisesta tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 15.10.2019.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.