Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 15.10.2019 kello 09:00

United Bankers Oyj:n henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantien 2019 lopullinen tulos

United Bankers Oyj:n hallitus päätti 21.8.2019 ja 3.9.2019 suunnatun osakeannin järjestämisestä konsernin henkilöstölle (henkilöstöanti), johdolle ja yhtiön hallituksen jäsenille sekä konsernin sidonnaisasiamiehille (sidonnaisasiamiesanti). Henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesanneissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta A-osaketta. Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta oli 6,84 euroa osakkeelta ja sidonnaisasiamiesannissa osakkeen merkintähinta oli 7,60 euroa. Annit merkittiin 3,1 -kertaisesti.

Yhtiön hallitus päätti 26.9.2019 osakkeiden allokaatiosta henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesanneissa. Yhtiön hallitus hyväksyi henkilöstöannissa yhteensä 295 220 uuden A-osakkeen merkinnät, joiden merkintähinta on yhteensä 2 019 304,80 euroa, ja sidonnaisasiamiesannissa yhteensä 104 780 uuden osakkeen merkinnät, joiden merkintähinta on yhteensä 796 328,00 euroa. Kaikki hyväksytyt merkinnät on maksettu yhtiölle. Yhteenlaskettu merkintähinta 2 815 632,80 euroa kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesannissa merkityt osakkeet vastaavat noin 3,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Merkinnän teki yhteensä 112 yhtiön työntekijää, sidonnaisasiamiestä ja hallituksen jäsentä. Yhteensä anneissa merkintään oikeutettuja oli 188.

Henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantien uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta viikolla 42 ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta viikolla 43. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 10 441 909 kappaletta.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.