Sijoittajat

United Bankers Oyj

SISÄPIIRITIETO 6.2.2020 kello 16:45

Positiivinen tulosvaroitus: United Bankers Oyj nostaa aiempaa ohjeistustaan vuoden 2019 vertailukelpoisen kannattavuuden kehityksestä

United Bankers Oyj nostaa puolivuosikatsauksensa yhteydessä antamaansa ohjeistusta vuoden 2019 kehityksestä ja arvioi vertailukelpoisen kannattavuutensa paranevan selvästi edellisvuoteen verrattuna. Aiemman 22.8.2019 annetun ohjeistuksen mukaan United Bankers arvioi vertailukelpoisen kannattavuutensa paranevan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisella kannattavuudella tarkoitetaan yhtiön jatkuvien liiketoimintojen käyttökatetta, jossa vuoden 2018 vertailuluvusta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. 

Yhtiö arvioi, että sen vuoden 2019 käyttökate (IFRS) kasvaa yli 30 % edellisvuoden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen verrattuna. Vuoden 2019 käyttökatteen suotuisan kehityksen taustalla ovat ennen kaikkea odotettua vahvempi rahastopääomien kasvu sekä rahastojen hyvä tuottokehitys.

Käyttökate on laskettu IFRS-standardien mukaisesti laaditun 1.1.-31.12.2019 tilinpäätöksen pohjalta, ja vastaavasti myös vuoden 2018 vertailukelpoinen käyttökate on laskettu IFRS-standardien mukaan. Yhtiö julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen vertailutietoineen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Siirtymispäivä IFRS-standardien mukaiseen raportointiin on 1.1.2018.

Tarkat tiedot vuoden 2019 tuloksesta annetaan vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa, joka julkaistaan 2.3.2020.

UNITED BANKERS OYJ

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.