Sijoittajat

United Bankers Oyj
LEHDISTÖTIEDOTE 18.2.2020 kello 09:15

United Bankers -konserni kasvattaa omistustaan UB Yritysrahoitus Oy:ssä

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy on sopinut 17.2.2020 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti hankkivansa UB Yritysrahoitus Oy:n vähemmistöosakkaalta Spat Systems Oy:ltä 20 prosentin lisäosuuden UB Yritysrahoituksen osakekannasta. Kauppahinta maksetaan rahana.

Kaupan myötä UB Omaisuudenhoidon omistus UB Yritysrahoituksessa kasvaa 60 prosentista 80 prosenttiin.

UB Yritysrahoitus on UB Yritysrahoitusrahasto I Ky -nimisen vaihtoehtorahaston vastuunalainen yhtiömies. Vaihtoehtorahaston salkunhoitajana toimii UB Omaisuudenhoito Oy. Rahaston sijoitusstrategiana on vakuudellisten ja kovenanttivakuudellisten vieraan pääoman ehtoisten lainojen myöntäminen Suomessa kiinteästä toimipisteestä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. UB Yritysrahoitusrahasto I Ky oli perustettaessa Suomen ensimmäinen vaihtoehtorahastojen hoitamisesta annetun lain mukainen yritysrahoitukseen keskittyvä pääomarahasto.

Omistusosuuden kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 139 työntekijää (FTE) sekä 32 asiamiestä (6/2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 29,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,1 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (6/2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.