Sijoittajat

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 5.3.2020 kello 11:00

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj luovuttaa yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä 13 454 osaketta yhtiön johdon kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 5.3.2020. Osakkeet luovutetaan ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ansaintajakson 2019 sekä 2017-2019 perusteella. Luovutus perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antamaan antivaltuutukseen. Lisätietoja United Bankersin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 8,95 euroa, joka on United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 4.3.2020. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 120 413 euroa.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla United Bankersin hallussa olevia yhtiön omia osakkeita, joten yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä (10 441 909 A-osaketta) ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 31 078 kappaletta kannustinjärjestelmän perusteella 5.3.2020 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: +358 400 603 830

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.