Sijoittajat

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 13.3.2020 kello 09:00

United Bankers Oyj: UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosuuden hankinnan lisäkauppahinta on täsmentynyt ja maksettu vähemmistöosakkaille

United Bankers Oyj tiedotti 13.11.2017 allekirjoittaneensa sopimuksen reaaliomaisuussijoittamiseen erikoistuneen tytäryhtiönsä UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaiden osakkeiden hankinnasta. United Bankers hankki osakevaihdolla UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden omistavilta seuraavilta osakkailta: Biomerit Oy (Aki Kostiander), Ledum Investment Oy (Pekka Niemelä) sekä UB Real Asset Managementin työntekijät Tomi Suominen ja Tuomas Kallunki. Kaupan yhteydessä osakkeina maksetun kiinteän kauppahinnan lisäksi sovittiin mahdollisesta lisäkauppahinnasta, jonka perusteena ovat muun muassa tiettyjen reaaliomaisuusrahastojen tuottosidonnaiset nettopalkkiot vuosilta 2018‒2020. Vuodelta 2019 lisäkauppahinnaksi täsmentyi 0,39 miljoonaa euroa ja se on maksettu kokonaisuudessaan myyjille tänään. Lisäkauppahinnasta noin 76 % suoritettiin United Bankersin osakkeina ja noin 24 % käteisenä kaupan ehtojen mukaisesti.

United Bankersin hallitus päätti tänään 13.3.2020 luovuttaa yhtiön omia osakkeita suunnatussa osakeannissa edellä mainituille UB Real Asset Management Oy:n entisille vähemmistöosakkaille, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Omia A-sarjan osakkeita luovutettiin yhteensä 33 000 kappaletta. Hallituksen päätös perustuu United Bankersin ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antamaan antivaltuutukseen. Osakkeiden merkintähinta on noin 8,97 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vuoden 2020 kahden ensimmäisen kuukauden ajalta. Loput kauppahinnasta on maksettu vähemmistöosakkaille käteisenä.

Lisäkauppahinta maksetaan antamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu ja on siten 10 441 909. Suunnatussa osakeannissa luovutettujen osakkeiden määrä vastaa 0,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden annin myötä yhtiön osakepääoma nousee 5 141 967,81 eurosta 5 437 977,81 euroon. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on annin jälkeen 1 682 kappaletta.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.