Sijoittajat

United Bankers Oyj
LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2020 kello 16:00

United Bankers Oyj: UB Securitiesin arvopapereiden välitysliiketoiminta siirtyy UB Omaisuudenhoitoon

United Bankers Oyj keskittää arvopaperinvälityksen UB Omaisuudenhoito Oy:n alla toimivaan yksikköön. Aiemmin osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen välityspalvelua on tarjottu kahdessa konsernin tytäryhtiössä: UB Securities Oy:ssä ja UB Omaisuudenhoito Oy:ssä. Toimintojen uudelleenjärjestelyn tavoitteena on lisätä välitystoiminnan tehokkuutta, yksinkertaistaa prosesseja sekä lisätä sisäisiä synergioita. Välitystoiminnan keskittämisellä pyritään parantamaan myös palvelua, kun asiakkaiden käytössä on entistä suuremman asiantuntijatiimin laaja-alainen osaaminen sekä kaikki varainhoidon tuotteet ja palvelut. 

UB Securities jatkaa pääomamarkkinapalveluiden tarjoamista järjestelyn jälkeen. Lisäksi UB Securities tarjoaa jatkossakin asiakkaille säilytyspalveluita. UB Securities aloittaa uudelleen myös yritysjärjestelyihin liittyvien Corporate Finance -neuvonantopalveluiden tarjoamisen konsernissa.

Tytäryhtiöiden toimintojen uudelleenjärjestelyiden tavoitteena on virtaviivaistaa United Bankers -konsernin toimintamallia sekä parantaa konsernin operatiivista tehokkuutta. Muutoksen voimaantulopäivä on arviolta 9.5.2020.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.