Sijoittajat

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.6.2020 klo 12:15

United Bankers Oyj julkaisee toimielinten palkitsemispolitiikan

United Bankers Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, jonka Yhtiö on laatinut Nasdaq Helsingin pörssilistalle siirtymisen yhteydessä.
Palkitsemispolitiikassa määritellään Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet, ja se esitetään Yhtiön vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöksentekoa varten.

Palkitsemispolitiikka on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

UNITED BANKERS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://unitedbankers.fi/fi