Sijoittajat

United Bankers Oyj
PÖRSSITIEDOTE 26.8.2020 kello 9:30

United Bankers Oyj käynnistää omien osakkeiden hankinnan

Yhtiökokouksen 31.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen United Bankers Oyj:n hallitus on 25.8.2020 pidetyssä kokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Päätös on ehdollinen Finanssivalvonnan hankinnoille myöntämälle luvalle. Hallitus on päättänyt hankkia yhteensä enintään 50 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,48 % yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Hankintojen yhteisarvo voi olla enintään 500 000 euroa.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan arviolta 4.9.2020 (edellyttäen, että Finanssivalvonnalta on saatu omien osakkeiden hankinnalle lupa ennen sitä) ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tai viimeistään 30.6.2021. Hallituksen yhtiökokoukselta saama valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankintahetken Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Yhtiöllä on 10 441 909  A-sarjan osaketta, joista jokaisella on 10 ääntä. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä 4 351 omaa A-osaketta, jotka on hankittu aiempien valtuutusten ja lupien puitteissa. Tämä vastaa noin 0,04 % yhtiön liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 126 työntekijää (FTE) sekä 37 asiamiestä (30.6.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://unitedbankers.fi/fi