Sijoittajat

Tiedotteet ja julkaisut -osiosta löydät United Bankers Oyj:n viimeisimmät pörssi- ja lehdistötiedotteet ja muut ajankohtaiset sijoittajamateriaalit. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

 

Tiedonantopolitiikka

 

United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. UB noudattaa viestinnässään ja tietojen julkistamisessaan EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeistusta, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Yhtiön sisäisiä politiikkoja ja ohjeita. 

 

United Bankersin tiedonantopolitiikassa on kuvattu keskeiset toimintaperiaatteet, joita Yhtiö noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa. UB:n hallitus on hyväksynyt yhtiön tiedonantopolitiikan 16.5.2022. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.  

 

United Bankers Oyj:n tiedonantopolitiikka (PDF)