Sijoittajat

United Bankers julkaisee listayhtiöille suunnatun hallinnointikoodin (Corporate Governance Code) 2020 mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään ensimmäisen kerran vuonna 2021. 

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020