Sijoittajat

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Patrick Anderson


+358 (0)9 2538 0236
John Ojanperä, toimitusjohtaja, UB Rahastoyhtiö Oy

toimitusjohtaja, UB Rahastoyhtiö Oy

John Ojanperä


+358 (0)9 2538 0356
Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy

toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy

Jani Lehti


+358 (0)9 2538 0322
Timo Ronkainen, johtaja, instituutiovarainhoito

johtaja, instituutiovarainhoito

Timo Ronkainen


+358 (0)9 2538 0364
Inka Noramaa, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Inka Noramaa


+358 9 2538 0323
Jarkko Saukkola, hallintojohtaja

hallintojohtaja

Jarkko Saukkola


+358 50 571 4895
Jukka Rasku, toimitusjohtaja, UB Pankkiiriliike

toimitusjohtaja, UB Pankkiiriliike

Jukka Rasku


+358 40 592 6646

 

United Bankers Oyj:n johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiön liiketoimintaa kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä valmistelee muun muassa strategiaa, toimintaperiaatteita ja muita United Bankers Oyj:n yhteisiä asioita. 

 

Toimitusjohtajan pääasiallinen tehtävä on johtaa ja valvoa yrityksen liiketoimintaa. Toimitusjohtaja vastaa United Bankers Oyj:n strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tehtävät yhtiössä ovat päätoimisia eikä heillä ole muita olennaisia liiketoiminnallisia sidonnaisuuksia.