United Bankers -konserni

United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi viisi tytäryhtiötä. Yhtiön tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Nordic Forest Management Oy ja UB Pankkiiriliike Oy.


Alla olevassa kaaviossa on kuvattu United Bankersin konsernirakenne.