Vastuullisuuskatsaukset 2020 on julkaistu

Vastuullisuuskatsaukset 2020

 

Sijoitustoimintamme ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti sijoitusten tuottoihin.

 

Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme ja rahastoistamme vastuullisuusanalyysit. Tuoreimmat vuosikatsaukset löytyvät kootusti alla olevista linkeistä:

 

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMENPITEET UNITED BANKERSILLA 2020

 

United Bankers Oyj:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä vuonna 2020.

 

Lue UB:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 »

 

METSÄRAHASTOT

 

Metsätaloudessa suurimmat vastuullisuustekijät ovat talousmetsien luonnonhoito, vesien suojelu ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen sekä edistäminen niin talous- kuin luonnonmetsissä. UB:n metsärahastot haluavat olla kärkijoukoissa vastuullisessa metsänhoidossa.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Metsän Vastuullisuuskatsaus 2020 »

 

KIINTEISTÖRAHASTOT

 

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistötoiminnassa tehokkain tapa hiilijalanjäljen pienentämiseen on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta.

 

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaisten Liikekiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2020 »

Lue Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen Vastuullisuuskatsaus 2020 »

 

OSAKE-, KORKO- JA MONISTRATEGIARAHASTOT

 

Aloitimme keväällä 2020 yhteistyön vastuullisuusarviointiin erikoistuneen yhtiön Impact-Cubedin (IC) kanssa. IC on yritys, joka tarjoaa rahastojen vaikuttavuuden arviointia sekä arvioimiseen liittyviä työkaluja ja dataa. IC suorittaa vaikuttavuusarvioinnin kaikista osake-, korko- ja monistrategiarahastoistamme (pois lukien indeksirahasto UB Amerikka). IC tekee rahastoistamme kokonaisvaltaisen vaikuttavuusarvioinnin, jonka faktorit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Analyysit tehtiin maaliskuussa 2020 sekä joulukuussa 2020. Jo yhdeksän kuukauden yhteistyön aikana rahastoissamme tapahtui IC:n analyysin perusteella selkeää siirtymistä luonnonvaroja säästävämpään sekä ympäristöä ja yhteiskuntaa enemmän huomioivaan toimintaan.

 

Tutustu rahastojen vastuullisuusraportteihin:

 

UB Aasia REIT Plus »

UB EM Frontier Real Assets »

UB EM Infra »

UB Eurooppa REIT »

UB Global REIT »

UB High Yield »

UB HR Suomi »

UB Infra »

UB Korko Plus »

UB Lyhyt Korko »

UB Maailma »

UB Pohjois-Amerikka REIT »

UB Smart »

UB Thales Argo »

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT VASTUULLISUUDEN MITTAAMISESSA JA RAPORTOIMISESSA

 

 

UB Rahastoyhtiö Oy ei vielä luokittele rahastojaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) artikla 8 tai artikla 9 mukaisiin rahoitustuoteryhmiin. Implementointityö SFDR-asetuksen mukaisten kestävyysriskien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomioimiseksi on UB:ssa vielä kesken johtuen SFDR-asetusta tietyiltä osin täydentävien viranomaisohjeiden epäselvästä tilasta ja voimaantulosta.
Katsauksissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä.